top right
Bedrijf BreadCrumb Herroeping

INSTRUCTIES VOOR HERROEPING

Download hier het formulier voor herroeping

 

Herroepingsrecht

 

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet U ons, PAMAR NV – Harelbekestraat 33 – 8540 Deerlijk – info@pamar.be – fax  056 71 33 59, via een ondubbelzinnige verklaring (bv. Schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen.

U kunt hiervoor gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hier niet toe verplicht.  U kunt het modelformulier voor herroeping of een ander duidelijk geformuleerde verklaring en opsturen via mail info@pamar.be .  Als U van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij U onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug.  Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd ; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.  Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.  U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons PAMAR NV te Deerlijk terug te zenden of te overhandigen.  U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.  De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.  U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

 

 

 
 
top right